Viaducte de Quinto

Descripció del projecte

El viaducte de Quinto creua sobre una línia de de Ferrocarril i es va construir el 1986 per eliminar el pas a nivell. En la reparació i rehabilitació del viaducte s’han realitzat les tasques següents:

– Reforç de les piles: Les llindes de les piles es van reforçar amb una estructura metàl·lica tipus pòrtic col·locada sota aquest. Perquè entri en càrrega es va aixecar la llinda mitjançant gats hidràulics.
– Reparació del formigó: Es va reparar superficialment la llinda i es van injectar les esquerdes existents. Durant l’obra es va fer un seguiment dels moviments a les esquerdes mitjançant fisuròmetres.
– Acabats de la plataforma: Es va enderrocar el paviment i voreres existents mitjançant tall amb disc i fil de diamant. Es va tornar a impermeabilitzar el tauler i es van col·locar barreres homologades.

  • Tipologia: Tauler de bigues prefabricades de formigó isostàtiques.
  • Longitud total: 261,1 m
  • Llum més gran: 30 m
  • Amplada: 9,3 m

Dades del projecte

  • Client: DG Carreteres. Govern d’Aragó.
  • Finalització del projecte: 2022
  • Pressupost: 1.94 M€
  • Treballs realitzats: Projecte + Assistència tècnica a la direcció dobra.