SERVEIS
 • Estudis de Viabilitat
 • Gestió de Projectes
 • Projectes Bàsics i Conceptuals
 • Projectes Constructius
 • Supervisió de la Construcció
 • Direcció d’obres
 • Consultoria d’Enginyeria
 • Assistència Tècnica
 • Explotació d’Infraestructures
 • Inspecció i Manteniment
 • Concessions Administratives

ÀREES DE TREBALL
 • Ponts
 • Passarel·les
 • Edificació
 • Estructures Singulars
 • Ferrocarrils
 • Carreteres i Autopistes
 • Obres Marítimes
 • Obres Hidràuliques
 • Urbanisme
 • Millora Urbana
 • Integració Mediambiental
 • Paisatgisme