AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina web ha estat creada per Enginyeria Reventós, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web.

El nom del domini www.ereventos.com, està enregistrat a favor de Enginyeria Reventós, amb CIF B-60907037, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 28388, Foli 178, Full B 135034, Inscripció 1a, domicili social al carrer Pere IV, 363-381, 1er pis, local 15, telèfon de contacte 933 034 210 i adreça de correu electrònic info@ereventos.com.

2. Propietat intel·lectual de la web.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Enginyeria Reventós, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Enginyeria Reventós. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços.

L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre Enginyeria Reventós i l’usuari.

Enginyeria Reventós no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.ereventos.com. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que Enginyeria Reventós tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en la major brevetat possible.


4. Actualització i modificació de la pàgina web.

Enginyeria Reventós es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics.

Enginyeria Reventós no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del nostre control.

Enginyeria Reventós no garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no ens responsabilitzem dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l’usuari.

En compliment de l’establert a la LOPDGDD 3/2018 (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales), Enginyeria Reventós, informa als seus clients de que les dades personals facilitades a través de la pàgina web o altres mitjans seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Enginyeria Reventós. La finalitat d’aquests fitxer es facilitar la gestió de la relació comercial establerta en cada cas i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i/o serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients.

Enginyeria Reventós garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta forma, es compromet al compliment de la obligació de secret de les dades de caràcter personal i la obligació d’emmagatzemar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Tota la informació sobre els nostres clients no serà subministrada a tercers.

Els clients d’Enginyeria Reventós podran en tot moment realitzar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició, comunicant per escrit a la nostra direcció postal o a la de correu electrònic.


7. Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.