• “Projectar per contruir”. Manuel Reventós. Ed. Enginyeria Reventós, SL. Barcelona. 2021.
  • “Diseño en Puentes”. VV.AA. Cinter Divulgación Técnica y Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 2020.
  • “Puente Nelson Mandela”. Realizaciones españolas. Ocho años de ingeniería estructural. 2009-2016. Ed. ACHE. Madrid. 2017.
  • “Pasarela de Sant Pere de Terrassa” i “Puente sobre el río Anoia”. Realizaciones españolas. Diez años de ingeniería estructural 1998-2008. Ed. ACHE-GEHO-ATEP. Madrid. 2010.
  • “Enginyeria Reventós. Obra.” Manuel Reventós. Ed. Enginyeria Reventós, SL. Barcelona. 2009.
  • “Arcs de les Fosses” “L’eix Transversal de Catalunya. Ponts i túnels: diàleg de la tècnica amb el paisatge” A. Lluc, coordinador. Ed. Generalitat de Catalunya. Col•legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports. GISA. Barcelona. 2001. Pag 116-119.
  • “Arcs de les Fosses” Bridges”. “Prestressed Concrete Structures in Spain 1990-1993”. FIP-PCI XII Congress. Washington 1994.
  • “Els ponts flotants o de barques”. “Lo pont de barques. L’antic pas de l’Ebre a Tortosa”. Llibres de l’Índex. Barcelona 1993.