A ENGINYERIA REVENTÓS, SL empresa de referencia a Catalunya en el disseny, el desenvolupament i la supervisió d’obres civils i d’edificació, liderats per la Gerència, ens comprometem a treballar per garantir la qualitat i la gestió ambiental en totes les nostres activitats.
ENGINYERIA REVENTÓS té com a lema: Projectem per construir, és la síntesi del nostre compromís en mantenir uns alts estàndards de qualitat en la nostra feina i a ser respectuosos amb l’entorn, el medi ambient i les relacions socials que s’hi donen.
Per portar-ho a terme ens comprometem a:

  1. Entendre l’enginyeria com un ofici que es duu a terme sobre el territori considerant-lo com a un medi global, entorn, medi ambient i relacions socials que s’hi porten a terme.
  2. Projectar i dissenyar donant valor a les obres d’enginyeria, tractar cada projecte com un únic prototip trobant solucions simples a problemes complexes.
  3. Promoure un ambient de treball que afavoreixi l’enriquiment personal i la millora contínua.
  4. Cooperar amb clients, administracions, empreses i usuaris per comprendre les necessitats i millorar el resultat final.
  5. Utilitzar les eines adequades com a mitjà funcional i també per potenciar la creativitat.
  6. Fer divulgació i pedagogia que posi de manifest el valor social de les infraestructures.

Manuel Reventós i Rovira
Gerent

Barcelona, a 15 de Juny de 2018


El nostre Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient està certificat d’acord amb les normes internacionals ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 per part de S.P.G., empresa acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).