Reparació i Reforç del Dic de recer de Marina Port d’Aro. Temporal Gener 2008

Descripció del projecte

El temporal de Llevant del dia de Sant Esteve de 2008 va malmetre fortament el dic de recer del Port d’Aro. Es realitzà un projecte per a la seva reparació i reforç on després d’estudis de detall, es decidí reforçar el mantell exterior amb blocs de formigó de 33T de pes i es redefiní la forma de l’espatller a fi de dotar-lo de major estabilitat.

Blocs de formigó de 33 T de pes

Dades del projecte

  • Propietat: Club Nàutic Port d’Aro. Servei de Ports i Costes, Generalitat de Catalunya
  • Finalització de l’obra: 2009
  • Pressupost: 1.2 M€
  • Feines realitzades: Projecte i direcció d’obra