Rehabilitació del Pont de Sástago sobre el Riu Ebre

Descripció del projecte

El Pont de Sástago va ser construït al 1942 i està format per 3 arcs de formigó de 60+80+60 m de llum entre eixos de piles i té 200 m de longitud. Degut al trencament parcial del tauler de l’arc central es va reparar el tauler i es van reforçar totes les péndoles de l’arc.

  • Tipologia: Pont arc de formigó armat amb tauler intermitg.
  • Longitud total: 200 m
  • Llum major: 80 m
  • Ample: 9,50 m

Dades del projecte

  • Client: DG Carreteras. Gobierno de Aragón.
  • Finalització del projecte: 2020
  • Pressupost: 0,46 M€
  • Treballs realitzats: Projecte + Assistència técnica a la direcció d’obra