Rehabilitació i millora Port Olímpic Barcelona

Descripció del projecte

El Port Olímpic de Barcelona es va constuir l’any 1991. Des de la seva posta en servei, a part dels problemes d’ultrapassament (veure projecte Millora del dic d’abric del Port Olímpic), s’han evidenciat problemes en l’ús de l’espai. L’ajuntament de Barcelona i l’empresa concessionària de la gestió, POBASA, encarregaren a Enginyeria Reventós i BCQ arquitectes la realització d’un estdi per aportar idees i solucions a la situació. Els objectius eren:

  1. Recuperar el Port com a plataforma per a usos nàutics, especialment al nivell inferior-marítim.
  2. Alliberar la plataforma nàutica del Port Olímpic de les carpes provisionals de bars i restauració.
  3. Permeabilitzar el Port al pas de vianants, també en el seu nivell inferior com a pas entre el Passeig de la Barceloneta fins a Diagonal Mar i la Zona del Fòrum.
  4. Racionalitzar els usos comercials i de restauració.
  5. Potenciar i millorar l’ús del moll de la Marina, tant al sector exterior del Port, relacionant-lo amb la platja de la Barceloneta, com la superfície construida sota la plataforma del carrer Marina, actualment infrautilitzada i amb una situació urbana òptima.

Superfície: 21,7 ha

Sostre edificat: 36.900 m2

Espais oberts de terra: 10,3 ha

Mirall d’aigua: 8,4 ha

Amarratges: 743

Dic d’abric: 520m

Dades del projecte

  • Propietat: POBASA. Ajuntament de Barcelona
  • Finalització de l’obra: 2014
  • Pressupost: 35,6 M€
  • Feines realitzades: Estudi