Plaça Baró de Viver

Descripció del projecte

Urbanització de la illa compresa entre els carrers Quito, Tucuman i Caracas, al costat del nou centre cívic Baró de Viver, incoporant els diferents elements consensuats amb els veins del barri: 8 pistes de petanca amb espai per al club, inclusió de jocs infantils, generacionals i esportius, zones d’ombra i d’estada, una font ornamental i una escultura resultant d’un concurs realitzat per estudiants de La Llotja .

  • Superfície total: 6.000 m²
  • Paviments: Asfalt vermell, cautxu, paviment de peces prefabricades
  • Fonts públiques: Dues fonts de veure i una font ornamental

Dades del projecte

  • Client: BIM/SA. Ajuntament de Barcelona
  • Finalizació de l’obra: 2015
  • Pressupost: 1,48 M€
  • Treballs realitzats: Direcció d’obra