Millora funcional a l’ultrapassament del dic de recer del Port Olímpic de Barcelona

Descripció del projecte

El projecte planteja una solució als problemes derivats de l’ultrapassament, mitjançant una actuació conjunta tant al dic de recer com als dics submergits existents davant d’ell. L’actuació sobre el dic de recer es formalitza amb la construcció d’una peça tipus “botaones”, de formigó armat, mentre que l’actuació sobre els dics submergits es fa amb la reconstrucció de l’escullera actual i la formació d’un nou revestiment format per una capa de blocs de formigó en massa de 25 Tn. També es contempla dins del projecte la rehabilitació superficial de l’estructura emergida del dic.

Tipologia: Dic submergit de blocs de formigó i botaones de formigó armat.

Longitud:  530,0 m

Blocs: 1.900 uts. de 25 Tn.

Rehabilitació: 10.800 m2 de paraments de formigó.

Dades del projecte

  • Client: Ajuntament de Barcelona, BIMSA
  • Finalització projecte: En execució
  • Pressupost: 8.80 M€
  • Treballs realitzats: Projecte executiu i Direcció d’obra