Descripció del projecte

L’estudi d’alternatives i assaig en model físic es realitza per analitzar les causes que provoquen els elevats nivells d’agitació en episodis de temporals de llevant. Els objectius d’aquest estudi són:
• Analitzar els efectes dels temporals de llevant sobre la infraestructura
• Proposar alternatives viables i tècnicament fiables per a solucionar els problemes d’agitació interior del port
• Validar les alternatives mitjançant assaigs en model físic i simulacions en model numèric
Els assaigs d’agitació es van desenvolupar en la dàrsena amb sistema de generació unidireccional de les instal·lacions del CITEEC i es van estudiar les alternatives proposades sota diferents condicions climàtiques. Els resultats de les proves realitzades indiquen que la millor solució per pal·liar els problemes existents a l’interior del port és la perllongació del dic de recer i la construcció d’un martell.

Escala assaigs: 1/40
Solució proposada: Perllongació dic de recer i construcció martell

Dades del projecte

  • Propietat: Ports de la Generalitat de Catalunya
  • Finalització de l’obra: 2020
  • Feines realitzades: Estudi