Descripció del projecte

Enginyeria de detall per a la boia meta-oceànica per a realitzar mesures eòliques a gran alçada en camps offshore, està dotada amb: sistema de mesura LIDAR, aerogeneradors, bateries, pal meteorològic, perfilador de corrents, sensor d’onatge i ànode de sacrifici. Les condicions de disseny eren: Estructura modular fàcilment muntable i desmuntable, transportable en un contenidor ISO de 20 o 40 peus. Materials durables en ambient marítim. Autonomia energètica. Capaç de suportar un temporal amb alçada significant d’onada de Hs=7m i alçada màxima de Hmax=14m. Sistema de fondeig amb un radi màxim de borneig de 100 metres.

  • Tipologia: Estructura d’acer inox i panells de PRFV.

Dades del projecte

  • Client: REPSOL. Gas Natural. UPC
  • Finalització d’obra: 2014
  • Pressupost sense equips: 80.000€
  • Treballs realitzats: Projecte i direcció d’obra