Viaducte de Viladecans

Descripció del projecte

Nou accès Viladecans Sud. Viaducte principal i ponts diversos. 5 ponts de formigó prestensat. Bigues contínues i un pont de bigues.

  • Tipologia: Biga contínua de formigó pretensat.
  • Longitud total: 179 m
  • Ample: 18 m
  • Llum major: 50 m

Dades del projecte

  • Client: Consorci del Parc Aeroespacial i Mobilitat de Viladecans. Ajuntament de Viladecans.
  • Finalització de l’obra: 2014
  • Pressupost: 10.94 M€
  • Feines realitzades: Projecte.