Descripció del projecte

Reurbanització del carrer Balmes a Sant Boi de Llobregat, des del carrer Bonaventura Aribau fins al carrer Santacreu de Calafell, reduint espais per als vehicles motoritzats, ampliant voreres i creant nous espais verds de trobada i de relació entre veïns.

Enginyera Reventós ha col·laborat amb els autors del projecte, Col·lectiu Brusi, per dur a terme l’encaix geomètric de la nova proposta, la gestió dels serveis existents afectats per la urbanització i el projecte dels nous,  com la xarxa de reg i enllumenat. S’ha fet la modelització  BIM dels serveis de companyies i del traçat.

  • Tipologia: Reurbanització
  • Superfície: 8.670 m²
  • Longitud carrer:  500 m

Dades del projecte

  • Client: AMB / Col·lectiu Brusi
  • Finalització projecte: Novembre 2021
  • Pressupost: 2.5 M€
  • Treballs realitzats: Traçat + SSAA + BIM