Pont Sant Pere de Ribes

Descripció del projecte

Ampliació de la vorera del pont sobre la Riera de Ribes per a vianants i ciclistes mitjançant costelles metàl·liques que arriben al voladís de 5 m d’ample.

  • Tipologia: Voladís metàl.lic
  • Llargada total: 52,7 m
  • Voladís: 5 m

Dades del projecte

  • Client: Diputació de Barcelona
  • Finalització obra: 2019
  • Pressupost: 0.43 M€
  • Treballs realitzats: Projecte + Direcció d’obra