Passeig del Ripoll i Ampliacio de Passarel·la

Descripció del projecte

Millora urbana i paisatgística. Ampliació del passeig en voladís cap al riu mitjançant peces prefabricades. Ampliació de la passarel·la sobre al riu Ripoll de 3.15 a 4.5 m.

 • Tipologia passarel.la: Biga contínua d’acer
 • Llum major: 20 m
 • Amplada: 4.5 m
 • Llargada total: 95 m
 • Tipologia voladís: Peça prefabricada de formigó armat
 • Llargada passeig: 500m

Dades del projecte

 • Client: Àrea metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Moncada i Reixach
 • Finalització obra: 2015
 • Pressupost: 1.33 M€
 • Treballs realitzats: Projecte i direcció d’obra
 • Mencions: Seleccionat a la categoría d’articulació del Premi Internacional Rosa Barba de la Biennal de Paisatge