Passarel.la Pont Trencat

Descripció del projecte

Projecte de mímims. Nova passarel·la al barri del Pont Trencat sobre la carretera C-35.  Rampes en voladís des d’un mur de formigó perforat. Bigues prefabricades tipus artesa- Il·luminació integrada en passamà.

  • Tipologia: Bigues prefabricades de formigó pretensat. Rampes de formigó.
  • Longitud total: 47.6 m
  • Ample: 2.4 m
  • Llum major: 29.8 m

Dades del projecte

  • Client: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Ajuntament de Sta. Maria de Palautordera.
  • Finalització de l’obra: 2015
  • Pressupost: 0.68 M€
  • Feines realitzades: Projecte modificat i direcció d’obra.