Passarel·les de Sant Andreu

Descripció del projecte

Les passarel·les constitueixen un pas sobre la platja de vies ferroviàries al sector de Sant Andreu. Quan s’acabin les obres per soterrar les vies, les passarel·les podran ser retirades i donar pas al parc públic previst, però fins llavors aquestes formen un eix de connexió vital al barri històricament partit per les vies d’ADIF.

  • Tipologia: Bigues d’acer
  • Longitud total: 40 m + 53 m
  • Llum major: 40m
  • Amplada: 3 m

Dades del projecte

  • Client: Barcelona Sagrera Alta Velocitat. Ajuntament de Barcelona. ADIF.
  • Finalització obra: 2015
  • Pressupost: 370.000 €
  • Treballs realitzats: Projecte i direcció d’obra