Passarel·la de La Farigola

Descripció del projecte

El tauler està suspès de dues bigues calaix d’acer horitzontals. L’alçat del tauler segueix un acord circular i es contraposa a l’alçat horitzontal de les bigues portants. Aquests dos elements estan units per una malla d’acer inoxidable que fa de barana. Els accesos són mitjançant un ascensor i una escala. En l’accés del costat de la plaça hi ha una plataforma-mirador de 100 m² situada a 9 m d’alçada sobre una plaça pública.

  • Tipologia: Pòrtic d’acer
  • Longitud total: 64.8 m
  • Llum major: 36.8 m
  • Acabats: Paviment de fusta i barana de malla d’INOX

Dades del projecte

  • Client: Area Metropolitana de Barcelona. Ajuntament de Cerdanyola del Vallés
  • Finalització obra: 2013
  • Pressupost: 750.000 €
  • Feines realitzades: Projecte i direcció d’obra