Nova marina Cubelles

Descripció del projecte

Nou port esportiu dins de la dàrsena d’una central tèrmica. 543 amarratges. Recuperació d’una zona portuària degradada per manca d’ús.

  • Reutilització de l’entrada d’aigua de mar d’una central tèrmica
  • Amarratges: 543
  • Superfície total: 12.5 ha

Dades del projecte

  • Client: Grup Marítim Metropolità, SL, Servei de Ports i Costes, Generalitat de Catalunya
  • Finalització projecte: 2007
  • Pressupost: 18.6 M€
  • Treballs realitzats: Projecte executiu