Viaducte de la C-58 a Monistrol de Montserrat

Descripció del projecte

Rehabilitació de l’estructura deteriorada pel pas del temps formada per un viaducte d’uns 219 m i una amplada de 10 m; consta d’un tauler format per una llosa de formigó armat, recolzada sobre cinc bigues T prefabricades, que a la vegada es recolzen en piles martell de fust rectangular. Els estrep són oberts.

La solució requereix l’ús de recolzaments provisionals per al muntatge de les piles inclinades, la part metàl·lica del tauler i el formigonat de la llosa. També s’utilitzen 2 parelles de tirants per cada ‘V’ que s’instal·len durant el muntatge de l’estructura metàl·lica de les piles i es tensen per contrarestar els esforços que apareixen en servei.

  • Tipologia: Pòrtic amb tauler bi-jàssera de doble acció mixta amb 4 piles inclinades tipus calaix mixt i 2 de formigó.
  • Longitud total: 515 m
  • Llum major: 158 m
  • Ample: 11,50 m

Dades del projecte

  • Client: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
  • Finalització del projecte: 2022
  • Pressupost: 1,5 M€
  • Feines realitzades: Direcció d’obra.