“Travel-lift”, Port de Barcelona

Descripció del Projecte

Disseny i construcció de dos pantalans de formigó armat sobre pilons amb l’objectiu de proveir una infraestructura per l’operació d’un Travelift de 150 T de capacitat.
Són dos pantalans fixes de 25 m de llargada, 2 m d’amplada i 1 m de cantell, de formigó armat sobre pilons. Els pilons són perfils d’acer clavats per vibració en el fons marí protegits amb formigó amb camisa de polietilè que fa d’encofrat perdut.
Addicionalment, es va dissenyar una estructura metàl·lica per a la instal·lació de defenses de polietilè a la part inferior dels pantalans amb l’objectiu d’assegurar les embarcacions de menor francbord.

  • 2 pantalans fixes
  • Llargada: 25 m
  • Amplada: 2 m
  • Cantell: 1 m
  • Màxima capacitat: 150 Tn

Dades del Projecte

  • Client: Marina Barcelona 92. Port Autònom de Barcelona
  • Finalització obra: 2017
  • Treballs realitzats: Projecte i Direcció d’obra