Rehabilitació i Ampliació del Pont sobre l’Ebre a Gelsa

Descripció del projecte

Demolició parcial del tauler del pont de 1940. Rehabilitació dels arcs. Aprofitament integral de piles, estreps i fonaments. Nou tauler continu i mixt amb 2 bigues calaix d’acer CORTEN i llosa superior.

  • Tipologia: Biga continua. Tauler mixt.
  • Longitud total: 264 m
  • Ample: 10,6 m
  • Llum major: 52,8 m

Dades del projecte

  • Client: DG Carreteres. Gobern d’Aragó.
  • Finalització del projecte: 2019
  • Pressupost: 4.85 M€
  • Feines realitzades: Projecte + Assistència tècnica a la direcció d’obra.