Porta Foster. Port de Barcelona

Descripció del projecte

La comporta Foster del Port de de Barcelona havia de ser substituïda per haver acabat la seva vida útil. El concessionari MARINA BARCELONA 92 ens va encarregar que pilotéssim l’operació de muntatge que era força delicada per les dimensions de la peça i el seu pes. A part de botar la nova porta, conduir-la flotant i col·locar-la en posició, calia realitzar una operació intermèdia de pivotar-la en terra per poder muntar els flotadors provisionals, acabar de soldar-la i pintar-la per la cara no accessible; a tal fi es varen utilitzar les antigues frontisses que també se substituïen ancorades en blocs de formigó.

  • Tipologia: Porta abatible
  • Dimensions: 35,8 x 12,3 x 1,2 m
  • Pes: 200 T

Dades del projecte

  • Client: Marina Barcelona 92
  • Finalització d’obra: 2014
  • Pressupost: 26,4 M€
  • Treballs realitzats: Direcció d’obra