Pont de La Tordera

Descripció del projecte

A finals de gener del 2020 el temporal Gloria es va endur el Pont sobre La Tordera entre Malgrat de Mar i Blanes, aquest fet va motivar l’obra d’emergència d’enderroc de les restes del pont i la construcció d’un de nou. Amb l’objecte de reduir el termini d’execució de l’obra es va optar per un tauler de monobiga prefabricades de formigó, però mantenint l’esquema de biga continua de cantell variable i la distribució de llums de 33,15 + 51,00 + 51,00 + 51,00 + 33,15 m del projecte inicial, que millorava molt la seva capacitat hidràulica origonal. L’ample del tauler és 13,325 m, té una calçada de 9 m amb dos carrils i una vorera de 3,00 m de pas per a ciclistes i vianants.

  • Tipologia: Biga calaix continu de cantell variable i de formigó prefabricat
  • Longitud total: 220,3 m
  • Llum major: 51 m
  • Ample: 13,33 m

Dades del projecte

  • Client: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
  • Finalització del projecte: 2020
  • Pressupost: 4.20 M€
  • Feines realitzades: Projecte + Direcció d’obra.
  • Menció especial a la V nit de les infraestructures organitzada pel Consell Assessor de Infraestructures de Catalunya.