Pont Bus Baix

Descripció del projecte

Pont reservat a un sistema de transport de bus i tramvia. Els vianants i els ciclistes se situen fora de la gelosia, en un voladís al costat d’aigües avall amb les millors vistes sobre el riu i el propi pont. L’espai dels vianants es divideix en dos nivells diferents, coberts per una visera que genera un ambient agradable i independent del de la zona amb trànsit. Llums: 66+88+66 m. Tractament especial dels acabats: barana de vidre, banc continu de fusta, dos tipus de paviments, panells d’acer perforats en els plans de les diagonals i la visera.

  • Tipologia: Gelosia metàl.lica
  • Longitud total: 220 m
  • Llum major: 88 m
  • Acabats: Barana de vidre, banc continu de fusta i panells d’acer perforat.

Dades del projecte

  • Client: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
  • Final projecte: 2.011
  • Pressupost: 11.1 M€
  • Treballs realitzats: Projecte