Millora urbana Torrent de Mitjavila

Descripció del projecte

Nou pont sobre el torrent de Mitjavila per desviar el trànsit des del pont històric de Can Turró. El nou pont és una llosa de formigó pretesat de 24,9 m de llarg i 9,5 m d’ample. El projecte contempla la reordenació de l’accés i l’entorn, limitar l’ús del pont existent només als vianants i cicilestes, la urbanització i el tractament paisatgístic del torrent de Mitjavila.

Urbanització de 3.500 m2

Dades del projecte

  • Propietat: Diputació de Barcelona. Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
  • Finalització de l’obra: 2012
  • Pressupost: 1,43 M€
  • Feines realitzades: Projecte i direcció d’obra