Millora del dic d’abric del Port Olímpic

Descripció del projecte

Solució als problemes d’ultrapassament del dic de recer. Actuació en els dics submergits mitjançant la col·locació a la seva coronació de blocs de formigó de 40 T. Construcció d’un “bota-ones” a la coronació de les grades de formigó. “Joint venture” amb el Centre Internacional d’Investigació i Recursos Costaners (CIIRC)-UPC.

  • Millora del dic d’abric contra l’ultrapassament

Dades del projecte

  • Client: Ajuntament de Barcelona
  • Finalització projecte: 2010
  • Pressupost: 4.5 M€
  • Treballs realitzats: Projecte bàsic i projecte