Marina Port d’Aro

Descripció del projecte

La concessió de Marina Port d’Aro vencia l’any 2017. Els concessionaris i gestors del Port ens van encarregar primer realitzar les propostes base per al concurs públic i, guanyat aquest,  la redacció del projecte de millores. Les actuacions fonamentals són: modifiació de la bocana amb allargament del dic d’abric, noves característiques de la protecció (blocs X_T) i construcció d’un nou contradic, tot per disminuir l’agitació interior i augmentar la protecció, dragats interiors, remodelació de la flota i augment dels canals de navegació, rectificació de molls, renovació de xarxes de serveis, fondeig i paviments, petites edificacions i millores urbanístiques (aparcament, accessos i un tram de passeig marítim). Es van realitzar assajos en piscina d’ones.

  • Superfície: 12,7 ha
  • Espais de terra: 4,7 ha
  • Mirall d’aigua: 8 ha
  • Amarratges: 528
  • Superfície amarratges: 25.890 m2
  • Dic d’abric: 260 m

Dades del projecte

  • Client: Club Nàutic Port d’Aro. Servei de Ports de la Generalitat de Catalunya.
  • Pressupost: 26,4 M€
  • Treballs realitzats: Concurs de la concessió administrativa i projecte.