Jardins de Can Ferrer

Descripció del projecte:

Reurbanització dels jardins d’una finca abandonada en un espai verd per a la ciutadania mitjançant la formació de jardineres de grans dimensions, la conservació de l’arbrat existent, la plantació de nous exemplars d’arbres i plantes arbustibes i la ordenació de la zona mitjançant camins de terra estabilizats. Tots els elements metàl.lics es realitzen amb acer corten exceptuant el tancament provisional amb la fase II de la urbanització que es realitza amb un sistema de gabions i malla galvanitzada.

Característiques:

· Paviment de sauló estabilitzat

· Tancaments d’acer corten

· Mur de gabions

· Columnes full

· Mobiliari urbà

Dades del projecte

  • Client: Ajuntament de Barcelona, BIM/SA
  • Finalització d’obra: 2018
  • Pressupost: 0,38M €
  • Treballs realitzats: Direcció d’Obra