Inspeccions d’estructures de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya

Descripció del projecte

Realització d’inspeccions principals detallades i inspeccions especials de 112 estructures de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Estructures (pontons, ponts i viaductes) de totes les tipologies i repartides pels 5 Sistemes Territorials de Catalunya. Utilització de medis auxiliars importants (plataforma en “negatiu”) en 3 de les inspeccions especials.

  • Realització d’una (1) Inspecció Bàsica amb revisió d’Inventari.
  • Realització de 95 Inspeccions Principals d’Estructures amb revisions d’Inventari.
  • Realització de 17 Inspeccions Especials amb revisions d’Inventari i redacció d’informe especial amb propostes d’actuació i valoració de les mateixes.
  • Redacció de Plans de Manteniment per les 17 estructures inspeccionades de manera especial.

Dades del projecte

  • Client: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
  • Periode d’inspeccions: 2018
  • Pressupost: 0.71 M€
  • Feines realitzades: Inspeccions i redacció d’informes